Clone Cells

Klonceller

Svensk definition

En grupp genetiskt identiska celler som alla utvecklats ur en enda modercell genom mitos (hos eukaryoter) eller binär delning (hos prokaryoter). Till kloner hör också molekyler av rekombinant-DNA som alla bär en och samma sekvens.

Engelsk definition

A group of genetically identical cells all descended from a single common ancestral cell by mitosis in eukaryotes or by binary fission in prokaryotes. Clone cells also include populations of recombinant DNA molecules all carrying the same inserted sequence. (From King & Stansfield, Dictionary of Genetics, 4th ed)

Svenska synonymer

Celler, klonade

Engelska synonymer

Cell, Clone Cells, Clone Clone Cell Clones Clone