Diffusion Chambers, Culture

Diffusionskammare

Svensk definition

Apparater som ingår i en metod för cell- eller vävnadsodling i vitro eller, som implantat, in vivo i kammare som tillåter diffusion genom väggarna. Diffusionskammare används vid studier av läkemedelseffekter, osmotiska gensvar, cytogena och immunologiska fenomen, ämnesomsättning osv. Hit hör även vävnadsburar.

Engelsk definition

Devices used in a technique by which cells or tissues are grown in vitro or, by implantation, in vivo within chambers permeable to diffusion of solutes across the chamber walls. The chambers are used for studies of drug effects, osmotic responses, cytogenic and immunologic phenomena, metabolism, etc., and include tissue cages.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chamber, Culture Diffusion Chambers, Culture Diffusion Culture Diffusion Chamber Diffusion Chamber, Culture Semi-Permeable Chambers Chamber, Semi-Permeable Chambers, Semi-Permeable Semi Permeable Chambers Semi-Permeable Chamber Semipermeable Chambers Chamber, Semipermeable Chambers, Semipermeable Semipermeable Chamber Culture Diffusion Chambers Tissue Cages Cage, Tissue Cages, Tissue Tissue Cage