Cells, Immobilized

Celler, immobiliserade

Svensk definition

Mikrobiella, växt- eller djurceller som görs orörliga genom att fästas vid ett fast underlag, vanligen en colonnmatris. Inom bioteknologin används immobiliserade celler vanligen för biokonvertering av något substrat till en viss produkt.

Engelsk definition

Microbial, plant, or animal cells which are immobilized by attachment to solid structures, usually a column matrix. A common use of immobilized cells is in biotechnology for the bioconversion of a substrate to a particular product. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Svenska synonymer

Immobiliserade celler

Engelska synonymer

Immobilized Cells Cell, Immobilized Immobilized Cell