Eukaryotic Cells

Eukaryota celler

Svensk definition

Högre organismers celler, vilka innehåller en riktig cellkärna med kärnmembran.

Engelsk definition

Cells of the higher organisms, containing a true nucleus bounded by a nuclear membrane.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Eukaryotic Cells, Eukaryotic Eukaryotic Cell