Blood-Retinal Barrier

Blod-näthinnebarriär

Svensk definition

Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en transportspärr för vissa ämnen mellan näthinnans kapillärkärl och näthinnevävnaden.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Barrier, Blood-Retinal Barriers, Blood-Retinal Blood Retinal Barrier Blood-Retinal Barriers Retinal-Blood Barrier Barrier, Retinal-Blood Barriers, Retinal-Blood Retinal Blood Barrier Retinal-Blood Barriers