Brain Injuries

Hjärnskador

Svensk definition

Akuta eller kroniska hjärnskador, omfattande hjärnhalvorna, lillhjärnan eller hjärnstammen. De kliniska symtomen varierar med arten av skada. Diffus hjärnskada är ofta förknippad med diffus axonal ska da eller posttraumatisk koma. Avgränsade skador kan ha samband med kognitiva symtom, hemipares eller andra fokala, neurologiska störningar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Injuries, Brain Brain Injury Injury, Brain Injuries, Acute Brain Acute Brain Injuries Acute Brain Injury Brain Injury, Acute Injury, Acute Brain Brain Injuries, Acute Brain Lacerations Brain Laceration Laceration, Brain Lacerations, Brain Brain Injuries, Focal Brain Injury, Focal Focal Brain Injury Injuries, Focal Brain Injury, Focal Brain Focal Brain Injuries