Amnesia

Minnesförlust

Svensk definition

Patologisk förlust av minnesförmågan. Orsaken kan vara psykisk eller organisk eller en kombination av dessa.

Engelsk definition

Pathologic partial or complete loss of the ability to recall past experiences (AMNESIA, RETROGRADE) or to form new memories (AMNESIA, ANTEROGRADE). This condition may be of organic or psychologic origin. Organic forms of amnesia are usually associated with dysfunction of the DIENCEPHALON or HIPPOCAMPUS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp426-7)

Svenska synonymer

Amnesi

Engelska synonymer

Amnesias Amnesia-Memory Loss Amnesia Memory Loss Amnesia-Memory Losses Amnesia, Global Amnesias, Global Global Amnesia Global Amnesias Amnestic State Amnestic States State, Amnestic States, Amnestic Amnesia, Tactile Amnesias, Tactile Tactile Amnesia Tactile Amnesias Amnesia, Temporary Amnesias, Temporary Temporary Amnesia Temporary Amnesias Amnesia, Dissociative Amnesias, Dissociative Dissociative Amnesia Dissociative Amnesias Amnesia, Hysterical Amnesias, Hysterical Hysterical Amnesia Hysterical Amnesias