Amnesia, Transient Global

Övergående amnesi

Svensk definition

Tillstånd av övergående oförmåga att skapa nya minnesbilder. Fenomenet uppträder främst hos medelålders eller äldre, och episoderna kan vara från några minuter till några timmar. Så länge tillståndet varar försämras närminnet, medan den intellektuella förmågan i övrigt förblir intakt.

Engelsk definition

A syndrome characterized by a transient loss of the ability to form new memories. It primarily occurs in middle aged or elderly individuals, and episodes may last from minutes to hours. During the period of amnesia, immediate and recent memory abilities are impaired, but the level of consciousness and ability to perform other intellectual tasks are preserved. The condition is related to bilateral dysfunction of the medial portions of each TEMPORAL LOBE. Complete recovery normally occurs, and recurrences are unusual. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp429-30)

Svenska synonymer

Transitorisk global amnesi Övergående minnesförlust

Engelska synonymer

Global Amnesia, Transient TGA (Transient Global Amnesia) TGAs (Transient Global Amnesia) Transient Global Amnesia