Confusion

Förvirringstillstånd

Svensk definition

Ett mentalt tillstånd, kännetecknat av förvirring, känslomässiga störningar, bristande förmåga att tänka klart och desorientering.

Engelsk definition

A mental state characterized by bewilderment, emotional disturbance, lack of clear thinking, and perceptual disorientation.

Svenska synonymer

Konfusion Desorientering Förvirring

Engelska synonymer

Confusional State Confusional States State, Confusional States, Confusional Disorientation Confusion, Reactive Reactive Confusion Bewilderment Confusion, Post-Ictal Confusion, Post Ictal Post-Ictal Confusion