Delirium

Delirium

Svensk definition

En störning, kännetecknad av förvirring, ouppmärksamhet, desorientering, inbillning, hallucinationer, upphetsning och ibland överaktivitet i det autonoma nervsystemet. Tillståndet kan vara en följd av förgiftning, metaboliska tillstånd eller hjärnskada.

Engelsk definition

A disorder characterized by CONFUSION; inattentiveness; disorientation; ILLUSIONS; HALLUCINATIONS; agitation; and in some instances autonomic nervous system overactivity. It may result from toxic/metabolic conditions or structural brain lesions. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp411-2)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Subacute Delirium Delirium, Subacute Deliriums, Subacute Subacute Deliriums Delirium of Mixed Origin Mixed Origin Delirium Mixed Origin Deliriums