Perceptual Disorders

Perceptionsstörningar

Svensk definition

Kognitiva störningar som kännetecknas av nedsatt förmåga att uppfatta karaktären av objekt eller begrepp med hjälp av sinnesorganen. Tillstånden innefattar syndrom med bristfällig rumslig uppfattning som innebär att individen inte kan uppmärksamma visuella, auditiva eller sensoriska stimuli från ena sidan av kroppen.

Engelsk definition

Cognitive disorders characterized by an impaired ability to perceive the nature of objects or concepts through use of the sense organs. These include spatial neglect syndromes, where an individual does not attend to visual, auditory, or sensory stimuli presented from one side of the body.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Perceptual Disorder Somatosensory Discrimination Disorder Discrimination Disorder, Somatosensory Discrimination Disorders, Somatosensory Somatosensory Discrimination Disorders Sensory Neglect Neglect, Sensory Sensory Neglects Hemisensory Neglect Hemisensory Neglects Neglect, Hemisensory Neglects, Hemisensory Hemispatial Neglect Hemispatial Neglects Neglect, Hemispatial