Agraphia

Agrafi

Svensk definition

Förlust eller nedsättning av förmågan att skriva (bokstäver, stavelser, ord eller fraser) på grund av skador i ett visst område i hjärnan eller ibland på grund av känslomässiga faktorer. Detta tillstånd uppkommer sällan isolerat, utan uppstår ofta tillsammans med afasi.

Engelsk definition

Loss or impairment of the ability to write (letters, syllables, words, or phrases) due to an injury to a specific cerebral area or occasionally due to emotional factors. This condition rarely occurs in isolation, and often accompanies APHASIA. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p485; APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agraphias Dysgraphia Dysgraphias Constructional Agraphia Agraphia, Constructional Agraphias, Constructional Constructional Agraphias Acquired Agraphia Acquired Agraphias Agraphia, Acquired Agraphias, Acquired Acquired Dysgraphia Acquired Dysgraphias Dysgraphia, Acquired Dysgraphias, Acquired Developmental Agraphia Agraphia, Developmental Agraphias, Developmental Developmental Agraphias Developmental Dysgraphia Developmental Dysgraphias Dysgraphia, Developmental Dysgraphias, Developmental Pure Agraphia Agraphia, Pure Agraphias, Pure Pure Agraphias