Language Development Disorders

Störningar av tal- och språkutveckling

Svensk definition

Tillstånd där språkförmågan (språklig förståelse och språkligt uttryck) är sämre än vad som förväntas vid en given ålder, oftast utan försämrad intellektuell förmåga. Dessa tillstånd kan ha samband med dövhet, hjärnsjukdomar, mentala störningar eller miljöfaktorer.

Engelsk definition

Conditions characterized by language abilities (comprehension and expression of speech and writing) that are below the expected level for a given age, generally in the absence of an intellectual impairment. These conditions may be associated with DEAFNESS; BRAIN DISEASES; MENTAL DISORDERS; or environmental factors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Development Disorder, Language Disorder, Language Development Disorders, Language Development Language Development Disorder Speech or Language, Developmental Disorder Language Disorders, Developmental Developmental Disorder, Speech or Language Developmental Language Disorders Developmental Language Disorder Language Disorder, Developmental Speech Delay Delay, Speech Delays, Speech Speech Delays Semantic-Pragmatic Disorder Semantic Pragmatic Disorder Semantic-Pragmatic Disorders Auditory Processing Disorder, Central Central Auditory Processing Disorder Language Delay Language Delays