Social Communication Disorder

Social kommunikationsstörning

Svensk definition

Ihållande svårigheter med verbal och icke-verbal kommunikation i en social kontext. (DSM-V)

Engelsk definition

Persistent difficulties in the social uses of verbal and nonverbal communications. (DSM-V)

Svenska synonymer

Pragmatisk kommunikationsstörning

Engelska synonymer

Communication Disorder, Social Communication Disorders, Social Social Communication Disorders Pragmatic Communication Disorder Communication Disorder, Pragmatic Communication Disorders, Pragmatic Disorders, Pragmatic Communication Pragmatic Communication Disorders