Childhood-Onset Fluency Disorder

Stamning med debut i barndomen

Svensk definition

Störningar i språkets normala flöde och tidsmönster som är otillbörlig för individens ålder och språkkunskaper. (DSM-V)

Engelsk definition

Disturbances in the normal fluency and time patterning of speech that are inappropriate for the individual's age and language skills. (DSM-V)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Childhood Onset Fluency Disorder Childhood-Onset Fluency Disorders Disorder, Childhood-Onset Fluency Disorders, Childhood-Onset Fluency Fluency Disorder, Childhood-Onset Fluency Disorders, Childhood-Onset