Intracranial Arterial Diseases

Intrakraniella arteriella sjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som påverkar artärerna i hjärnan, hjärnhinnorna och de delar av hjärnnerverna som är belägna innanför skallbenet. Förhållandevis vanliga sjukdomsförlopp i denna kategori är ateroskleros, embolism, trombos, vaskulit i centrala nervsystemet, kärlskador i hjärnan, kärlkramp, blodkärlsmissbildningar i hjärnan och infektioner.

Engelsk definition

Pathological conditions involving ARTERIES in the skull, such as arteries supplying the CEREBRUM, the CEREBELLUM, the BRAIN STEM, and associated structures. They include atherosclerotic, congenital, traumatic, infectious, inflammatory, and other pathological processes.

Svenska synonymer

Arteriella sjukdomar i hjärnan Hjärnartärsjukdomar

Engelska synonymer

Arterial Disease, Intracranial Intracranial Arterial Disease Intracranial Arterial Disorders Arterial Disorder, Intracranial Arterial Disorders, Intracranial Intracranial Arterial Disorder Arterial Diseases, Intracranial Brain Diseases, Arterial Arterial Brain Disease Arterial Diseases, Brain Arterial Disease, Brain Brain Arterial Disease Brain Arterial Diseases Brain Disorders, Arterial Arterial Brain Disorder Arterial Brain Disorders Brain Disorder, Arterial Arterial Brain Diseases