Cerebral Arterial Diseases

Cerebralartärsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar i de intrakraniella artärerna, som försörjer storhjärnan (cerebrum) med blod och som omfattar den främre hjärnartären, den mellersta hjärnartären och den bakre hjärnartären. Till denna kateg ori av sjukdomar hör aterosklerotiska, medfödda, traumatiska, infektions-, inflammations- och andra tillstånd.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arterial Disease, Cerebral Cerebral Arterial Disease Disease, Cerebral Arterial Diseases, Cerebral Arterial Arterial Diseases, Cerebral Cerebral Artery Diseases Artery Disease, Cerebral Artery Diseases, Cerebral Cerebral Artery Disease Disease, Cerebral Artery Diseases, Cerebral Artery