Cerebral Amyloid Angiopathy

Cerebral amyloid angiopati

Svensk definition

En heterogen grupp rubbningar, som omfattar såväl sporadiska former som familjära, och vars kliniska kännetecken är hjärnischemi, hjärninfarkt och hjärnblödning. Patologiskt utmärker sig tillståndet g enom avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor. Den sporadiska formen är förknippad med lobär hjärnblödning hos äldre och Alzheimers sjukdom.

Engelsk definition

A heterogeneous group of sporadic or familial disorders characterized by AMYLOID deposits in the walls of small and medium sized blood vessels of CEREBRAL CORTEX and MENINGES. Clinical features include multiple, small lobar CEREBRAL HEMORRHAGE; cerebral ischemia (BRAIN ISCHEMIA); and CEREBRAL INFARCTION. Cerebral amyloid angiopathy is unrelated to generalized AMYLOIDOSIS. Amyloidogenic peptides in this condition are nearly always the same ones found in ALZHEIMER DISEASE. (from Kumar: Robbins and Cotran: Pathologic Basis of Disease, 7th ed., 2005)

Svenska synonymer

Sporadisk cerebral amyloid angiopati

Engelska synonymer

Angiopathy, Cerebral Amyloid Cerebral Amyloid Angiopathies Congophilic Angiopathy Angiopathy, Congophilic Congophilic Angiopathies Amyloid Angiopathy, Cerebral Sporadic Cerebral Amyloid Angiopathy