Auditory Diseases, Central

Hörselsrubbningar, centrala

Svensk definition

Störningar i hörseln eller ljuduppfattningsförmågan beroende på sjukdomar i de centrala hörselbanorna eller i hörselbarken. Till dessa hör central hörselnedsättning, hjärnbarksdövhet och hörseluppfatt ningsstörningar. Ovanför pons krävs vanligtvis dubbelsidiga skador för att hörselstörningar skall uppstå.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Auditory Disease, Central Central Auditory Disease Auditory Pathway Disorders, Central Central Auditory Pathway Disorders Auditory Dysfunction, Central Central Auditory Dysfunction Dysfunction, Central Auditory Dysfunctions, Central Auditory Central Auditory Diseases Auditory Cortex Disorder Auditory Cortex Disorders Cortex Disorder, Auditory Cortex Disorders, Auditory