Brain Damage, Chronic

Hjärnskada, kronisk

Svensk definition

Tillstånd kännetecknat av långvarig funktionsstörning eller skada i hjärnan, vanligen med en varaktighet av mer än tre månader. Möjliga orsaker kan vara hjärninfarkt, vissa degenerativa nervsjukdomar, skallskada, syrebrist, hjärninflammation, förgiftningstillstånd, ämnesomsättningsrubbningar m m.

Svenska synonymer

Kronisk hjärnskada

Engelska synonymer

Chronic Brain Damage Encephalopathy, Chronic Chronic Encephalopathy