Cerebral Palsy

Cerebral pares

Svensk definition

En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. De fyra viktigaste undertyperna är spastisk förlamning, atetos, ataktisk och blandad cerebral pares, bland vilka de spastiska formerna är vanligast förekommande. Störningarna kan variera mellan försämrad finmotorisk kontroll och svåra spasmer i samtliga lemmar. Spastisk diplegi (Littles sjukdom) är den vanligaste subtypen. Syn. hjärnförlamning.

Engelsk definition

A heterogeneous group of nonprogressive motor disorders caused by chronic brain injuries that originate in the prenatal period, perinatal period, or first few years of life. The four major subtypes are spastic, athetoid, ataxic, and mixed cerebral palsy, with spastic forms being the most common. The motor disorder may range from difficulties with fine motor control to severe spasticity (see MUSCLE SPASTICITY) in all limbs. Spastic diplegia (Little disease) is the most common subtype, and is characterized by spasticity that is more prominent in the legs than in the arms. Pathologically, this condition may be associated with LEUKOMALACIA, PERIVENTRICULAR. (From Dev Med Child Neurol 1998 Aug;40(8):520-7)

Svenska synonymer

CP

Engelska synonymer

CP (Cerebral Palsy) Cerebral Palsy, Dystonic-Rigid Cerebral Palsies, Dystonic-Rigid Cerebral Palsy, Dystonic Rigid Dystonic-Rigid Cerebral Palsies Dystonic-Rigid Cerebral Palsy Cerebral Palsy, Mixed Mixed Cerebral Palsies Mixed Cerebral Palsy Cerebral Palsy, Monoplegic, Infantile Monoplegic Infantile Cerebral Palsy Infantile Cerebral Palsy, Monoplegic Cerebral Palsy, Quadriplegic, Infantile Quadriplegic Infantile Cerebral Palsy Infantile Cerebral Palsy, Quadriplegic Cerebral Palsy, Rolandic Type Rolandic Type Cerebral Palsy Cerebral Palsy, Congenital Congenital Cerebral Palsy Little Disease Little's Disease Spastic Diplegia Diplegias, Spastic Spastic Diplegias Diplegia, Spastic Monoplegic Cerebral Palsy Cerebral Palsies, Monoplegic Cerebral Palsy, Monoplegic Monoplegic Cerebral Palsies Cerebral Palsy, Athetoid Athetoid Cerebral Palsy Cerebral Palsies, Athetoid Cerebral Palsy, Dyskinetic Cerebral Palsies, Dyskinetic Dyskinetic Cerebral Palsy Cerebral Palsy, Atonic Atonic Cerebral Palsy Cerebral Palsy, Hypotonic Hypotonic Cerebral Palsies Hypotonic Cerebral Palsy Cerebral Palsy, Diplegic, Infantile Diplegic Infantile Cerebral Palsy Infantile Cerebral Palsy, Diplegic Cerebral Palsy, Spastic Spastic Cerebral Palsies Spastic Cerebral Palsy