Muscle Spasticity

Muskelspasticitet

Svensk definition

En form av muskelspänning associerad med motorneuronsjukdom. Motståndet mot passiv sträckning av en spastisk muskel är initialt minimalt (ett fritt intervall), men följs av en gradvis ökande muskelspänning. Spänningen ökar proportionellt med sträckningshastigheten. Spasticitet åtföljs ofta av hyperreflexi och varierande grader av muskelsvaghet.

Engelsk definition

A form of muscle hypertonia associated with upper MOTOR NEURON DISEASE. Resistance to passive stretch of a spastic muscle results in minimal initial resistance (a "free interval") followed by an incremental increase in muscle tone. Tone increases in proportion to the velocity of stretch. Spasticity is usually accompanied by HYPERREFLEXIA and variable degrees of MUSCLE WEAKNESS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p54)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Spasticity, Muscle Spastic Clasp-Knife Spasticity Clasp Knife Spasticity Spasticity, Clasp-Knife