Intracranial Hypotension

Intrakraniell hypotoni

Svensk definition

Minskat cerebrospinalvätsketryck, vilket kliniskt kännetecknas av huvudvärk som är starkast i upprätt kroppsställning, och ibland av abducensnervspasmer, nackstelhet, hörselbortfall, illamående och andra symtom. Tillståndet kan vara spontant eller sekundärt efter spinalpunktion, neurokirurgiska ingrepp, uttorkning, uremi, traumatisk skada, eller andra processer. Kronisk hypotoni kan ha samband med subdurala hematom eller hygrom.

Engelsk definition

Reduction of CEREBROSPINAL FLUID pressure characterized clinically by ORTHOSTATIC HEADACHE and occasionally by an ABDUCENS NERVE PALSY; HEARING LOSS; NAUSEA; neck stiffness, and other symptoms. This condition may be spontaneous or secondary to CEREBROSPINAL FLUID LEAK; SPINAL PUNCTURE; NEUROSURGICAL PROCEDURES; DEHYDRATION; UREMIA; trauma (see also CRANIOCEREBRAL TRAUMA); and other processes. Chronic hypotension may be associated with subdural hematomas (see HEMATOMA, SUBDURAL) or hygromas. (From Semin Neurol 1996 Mar;16(1):5-10; Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp637-8)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypotension, Intracranial Intracranial Hypotension, Secondary Hypotension, Secondary Intracranial Secondary Intracranial Hypotension Intracranial Hypotension, Essential Essential Intracranial Hypotension Hypotension, Essential Intracranial Intracranial Hypotension, Spontaneous Hypotension, Spontaneous Intracranial Spontaneous Intracranial Hypotension Cerebrospinal Fluid Hypovolemia Cerebrospinal Fluid Hypovolemias Fluid Hypovolemia, Cerebrospinal Fluid Hypovolemias, Cerebrospinal Hypovolemia, Cerebrospinal Fluid Hypovolemias, Cerebrospinal Fluid CSF Hypovolemia CSF Hypovolemias Hypovolemia, CSF Hypovolemias, CSF