Akinetic Mutism

Akinetisk mutism

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av ett tystlåtet och inaktivt tillstånd, utan frivillig, motorisk aktivitet, trots intakt rörelsesystem och vaksamhet. Tillståndet är förknippat med skador på cingulum och bilateral funktionsrubbning i pannloben.

Engelsk definition

A syndrome characterized by a silent and inert state without voluntary motor activity despite preserved sensorimotor pathways and vigilance. Bilateral FRONTAL LOBE dysfunction involving the anterior cingulate gyrus and related brain injuries are associated with this condition. This may result in impaired abilities to communicate and initiate motor activities. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p348; Fortschr Neurol Psychiatr 1995 Feb;63(2):59-67)

Svenska synonymer

Mutism, akinetisk

Engelska synonymer

Mutism, Akinetic Akinetic Mutisms Coma Vigilans Akinetic Autism Autism, Akinetic Coma Vigil Vigil, Coma Vigils, Coma