Myelitis, Transverse

Transversell myelit

Svensk definition

Inflammation tvärs över en del av ryggmärgen, kännetecknad av akut eller subakut demyelinisering eller nekros i ett ryggmärgsavsnitt. Tillståndet kan uppträda sporadiskt, komma efter infektion eller vaccination, eller visa sig som ett paraneoplastiskt syndrom (se även: akut disseminerad encefalomyelit). Kliniska tecken är bl a motorisk svaghet, känselbortfall och inkontinens.

Engelsk definition

Inflammation of a transverse portion of the spinal cord characterized by acute or subacute segmental demyelination or necrosis. The condition may occur sporadically, follow an infection or vaccination, or present as a paraneoplastic syndrome (see also ENCEPHALOMYELITIS, ACUTE DISSEMINATED). Clinical manifestations include motor weakness, sensory loss, and incontinence. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1242-6)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Transverse Myelopathy Syndrome Transverse Myelopathy Syndromes Transverse Myelitis Myelitis, Acute Transverse Acute Transverse Myelitis Transverse Myelitis, Acute Myelitis, Subacute Transverse Myelitides, Subacute Transverse Subacute Transverse Myelitis Transverse Myelitis, Subacute Myelitis, Paraneoplastic Paraneoplastic Myelitis Myelitis, Postinfectious Postinfectious Myelitis Myelitis, Postvaccinal Postvaccinal Myelitis Demyelinative Myelitis Myelitis, Demyelinative Myelitis, Necrotizing Necrotizing Myelitis