Oligodendroglia

Oligodendroglia

Svensk definition

En grupp stora neuroglia i centrala nervsystemet. Oligodendroglia kan kallas interfascikulära, perivaskulära eller perineuronala (inte samma som perineuronala satellitceller hos ganglier) beroende på sin placering. De bildar den isolerande myelinskidan åt nervcellsutskott i centrala nervsystemet.

Engelsk definition

A class of large neuroglial (macroglial) cells in the central nervous system. Oligodendroglia may be called interfascicular, perivascular, or perineuronal (not the same as SATELLITE CELLS, PERINEURONAL of GANGLIA) according to their location. They form the insulating MYELIN SHEATH of axons in the central nervous system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Oligodendrocytes Oligodendrocyte Perineuronal Oligodendroglia Oligodendroglia, Perineuronal Perineuronal Satellite Oligodendrocytes Oligodendrocyte, Perineuronal Satellite Oligodendrocytes, Perineuronal Satellite Perineuronal Satellite Oligodendrocyte Satellite Oligodendrocyte, Perineuronal Satellite Oligodendrocytes, Perineuronal Satellite Cells, Perineuronal, Oligodendroglia Perineuronal Satellite Oligodendroglia Cells Perivascular Oligodendroglia Oligodendroglia, Perivascular Interfascicular Oligodendroglia Interfascicular Oligodendroglias Oligodendroglia, Interfascicular