Leukoencephalitis, Acute Hemorrhagic

Akut hemorragisk leukoencefalit

Svensk definition

En snabbt förlöpande och ofta dödlig myelinnedbrytande sjukdom i hjärnan som främst drabbar unga vuxna och barn. Till de kliniska dragen hör snabbt inträdande svaghet, krampanfall och koma. Sjukdomen kan följa på virussjukdom eller Mycoplasma pneumoniae-infektion, men oftast ses inga utlösande tillstånd. Patologisk undersökning visar påtaglig förlust av myelin kring kärlen och nekros med mikroblödningar i den vita substansen.

Engelsk definition

A fulminant and often fatal demyelinating disease of the brain which primarily affects young adults and children. Clinical features include the rapid onset of weakness, SEIZURES, and COMA. It may follow a viral illness or MYCOPLASMA PNEUMONIAE infections but in most instances there is no precipitating event. Pathologic examination reveals marked perivascular demyelination and necrosis of white matter with microhemorrhages. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp924-5)

Svenska synonymer

Hursts sjukdom Akut nekrotiserande encefalit Subakut hemorragisk leukoencefalit

Engelska synonymer

Acute Hemorrhagic Leukoencephalitides Hemorrhagic Leukoencephalitides, Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis, Acute Leukoencephalitides, Acute Hemorrhagic Encephalomyelitis, Acute Necrotizing Hemorrhagic Acute Hemorrhagic Leukoencephalitis Hurst Disease Disease, Hurst Leukoencephalitis Acuta Hemorrhagica Hurst Syndrome Syndrome, Hurst Acute Hemorrhagic Encephalomyelitis Acute Hemorrhagic Encephalomyelitides Encephalomyelitides, Acute Hemorrhagic Encephalomyelitis, Acute Hemorrhagic Hemorrhagic Encephalomyelitides, Acute Hemorrhagic Encephalomyelitis, Acute Hurst's Disease Disease, Hurst's Hursts Disease Necrotizing Hemorrhagic Encephalomyelitis Encephalomyelitis, Necrotizing Hemorrhagic Hemorrhagic Necrotizing Encephalomyelitis Necrotizing Encephalomyelitis, Hemorrhagic Hemorrhagic Encephalomyelitis, Necrotizing Hemorrhagic Encephalomyelitides, Necrotizing Necrotizing Hemorrhagic Encephalomyelitides Encephalomyelitis, Hemorrhagic Necrotizing Encephalomyelitides, Hemorrhagic Necrotizing Necrotizing Encephalomyelitides, Hemorrhagic Encephalitis, Acute Necrotizing Acute Necrotizing Encephalitides Acute Necrotizing Encephalitis Encephalitides, Acute Necrotizing Necrotizing Encephalitides, Acute Necrotizing Encephalitis, Acute Leukoencephalitis, Subacute Hemorrhagic Hemorrhagic Leukoencephalitides, Subacute Hemorrhagic Leukoencephalitis, Subacute Leukoencephalitides, Subacute Hemorrhagic Subacute Hemorrhagic Leukoencephalitides Subacute Hemorrhagic Leukoencephalitis