Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Svensk definition

Korta, håriga bakterier av släktet Mycoplasma som binder kraftigt till luftvägarnas epitelceller. Den är en av orsakerna till icke-viral, primär atypisk lunginflammation hos människor.

Engelsk definition

Short filamentous organism of the genus Mycoplasma, which binds firmly to the cells of the respiratory epithelium. It is one of the etiologic agents of non-viral primary atypical pneumonia in man.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Eaton Agent