Latex Hypersensitivity

Latexallergi

Svensk definition

Allergisk reaktion mot produkter som innehåller latex av naturligt gummi, som t ex gummihandskar, katedrar, slicklappar, ballonger och sportutrustning. Såväl T-cellsförmedlade (fördröjd överkänslighet) som IgE-förmedlade (omedelbar överkänslighet) allergiska reaktioner förekommer. Den fördröjda överkänslighetsreaktionen beror på exponering för antioxidanter i gummit. Den omedelbara överkänslighetsreaktionen framkallas av latexproteiner.

Engelsk definition

Allergic reaction to products containing processed natural rubber latex such as rubber gloves, condoms, catheters, dental dams, balloons, and sporting equipment. Both T-cell mediated (HYPERSENSITIVITY, DELAYED) and IgE antibody-mediated (HYPERSENSITIVITY, IMMEDIATE) allergic responses are possible. Delayed hypersensitivity results from exposure to antioxidants present in the rubber; immediate hypersensitivity results from exposure to a latex protein.

Svenska synonymer

Gummiallergi

Engelska synonymer

Hypersensitivities, Latex Latex Hypersensitivities Hypersensitivity, Latex Rubber Latex Allergy Allergies, Rubber Latex Allergy, Rubber Latex Rubber Latex Allergies Natural Rubber Latex Allergy Rubber Allergy Allergies, Rubber Allergy, Rubber Rubber Allergies Allergy, Latex Latex Allergy Allergies, Latex Latex Allergies