Hypersensitivity, Immediate

Överkänslighet, omedelbar

Svensk definition

Överkänslighetsreaktioner som uppträder inom minuter efter exponering för utlösande antigen pga frisättande av histamin i samband med antigen-antikroppsreaktionen och leder till sammandragning av glatt muskulatur och ökad kärlgenomsläpplighet.

Engelsk definition

Hypersensitivity reactions which occur within minutes of exposure to challenging antigen due to the release of histamine which follows the antigen-antibody reaction and causes smooth muscle contraction and increased vascular permeability.

Svenska synonymer

Överkänslighet av typ 1

Engelska synonymer

Hypersensitivities, Immediate Immediate Hypersensitivities Immediate Hypersensitivity IgE-Mediated Hypersensitivity Hypersensitivities, IgE-Mediated Hypersensitivity, IgE-Mediated IgE Mediated Hypersensitivity IgE-Mediated Hypersensitivities Hypersensitivity, Type I Hypersensitivities, Type I Type I Hypersensitivities Atopic Hypersensitivity Atopic Hypersensitivities Hypersensitivities, Atopic Hypersensitivity, Atopic Type I Hypersensitivity