Anti-Allergic Agents

Antiallergiska medel

Svensk definition

Preparat som används för behandling av allergiska reaktioner. De flesta verkar genom att hämma inflammatoriska mediatorer.

Engelsk definition

Agents that are used to treat allergic reactions. Most of these drugs act by preventing the release of inflammatory mediators or inhibiting the actions of released mediators on their target cells. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1994, p475)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Anti-Allergic Anti Allergic Agents Anti-Allergy Drugs Anti Allergy Drugs Drugs, Anti-Allergy Antiallergy Agents Agents, Antiallergy Antiallergic Drugs Drugs, Antiallergic Antiallergics Anti-Allergics Anti Allergics Antiallergic Agents Agents, Antiallergic