Desensitization, Immunologic

Immunologisk desensibilisering

Svensk definition

Immunsuppression med hjälp av gradvis utökade antigendoser. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men behandlingen leder till en höjning av serumnivåerna av allergenspecifikt IgG, undertryckande av specifikt IgE och en ökning av T-suppressorcellaktiviteten.

Engelsk definition

Immunosuppression by the administration of increasing doses of antigen. Though the exact mechanism is not clear, the therapy results in an increase in serum levels of allergen-specific IMMUNOGLOBULIN G, suppression of specific IgE, and an increase in suppressor T-cell activity.

Svenska synonymer

Specifik immunterapi Hyposensibilisering Allergenspecifik immunterapi Allergivaccination

Engelska synonymer

Desensitizations, Immunologic Immunologic Desensitizations Hyposensitization Therapy Immunologic Desensitization Therapy, Hyposensitization Hyposensitization Therapies Therapies, Hyposensitization Allergen Immunotherapy Allergen Immunotherapies Immunotherapies, Allergen Immunotherapy, Allergen