Immune Complex Diseases

Immunkomplexsjukdomar

Svensk definition

En grupp av sjukdomar framkallade av avsättning av stora lösliga komplex av antigen och antikroppar, med vävnadsskada som följd. Förutom serumsjuka och arthusreaktionen, finns det belägg för en patogen roll för immunkomplex i många andra immunsystemsjukdomar, inkl. glomerulonefrit, SLE (systemisk lupus erythematosus) och polyarteritis nodosa.

Svenska synonymer

Överkänslighet av typ 3

Engelska synonymer

Disease, Immune Complex Diseases, Immune Complex Immune Complex Disease Type III Hypersensitivity Hypersensitivity, Type III Hypersensitivities, Type III Type III Hypersensitivities