Immunoproliferative Disorders

Immunproliferativa rubbningar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som kännetecknas av onormal utveckling och förökning av primära celler i immunsystemet eller överproduktion av immunglobuliner.

Engelsk definition

Disorders characterized by abnormal proliferation of primary cells of the immune system or by excessive production of immunoglobulins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Immunoproliferative Disorders, Immunoproliferative Immunoproliferative Disorder