Lymphoproliferative Disorders

Lymfoproliferativa sjukdomar

Svensk definition

Störningar i lymfvävnadstillväxten, allmänna eller ospecificerade.

Engelsk definition

Disorders characterized by proliferation of lymphoid tissue, general or unspecified.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Lymphoproliferative Disorders, Lymphoproliferative Lymphoproliferative Disorder X-Linked Lymphoproliferative Disorder Disorder, X-Linked Lymphoproliferative Disorders, X-Linked Lymphoproliferative Lymphoproliferative Disorder, X-Linked Lymphoproliferative Disorders, X-Linked X Linked Lymphoproliferative Disorder X-Linked Lymphoproliferative Disorders Epstein-Barr Virus Infection, Familial Fatal Epstein Barr Virus Infection, Familial Fatal Epstein-Barr Virus-Induced Lymphoproliferative Disease In Males Epstein Barr Virus Induced Lymphoproliferative Disease In Males Familial Fatal Epstein-Barr Infection Familial Fatal Epstein Barr Infection Immunodeficiency 5 Immunodeficiency 5s Duncan's Syndrome Lymphoproliferative Disease, X-Linked Disease, X-Linked Lymphoproliferative Diseases, X-Linked Lymphoproliferative Lymphoproliferative Disease, X Linked Lymphoproliferative Diseases, X-Linked X-Linked Lymphoproliferative Diseases Lymphoproliferative Syndrome, X-Linked, 1 Purtilo Syndrome Purtilo Syndromes Syndrome, Purtilo Syndromes, Purtilo X-Linked Lymphoproliferative Disease X Linked Lymphoproliferative Disease X-Linked Lymphoproliferative Syndrome Lymphoproliferative Syndrome, X-Linked Lymphoproliferative Syndromes, X-Linked Syndrome, X-Linked Lymphoproliferative Syndromes, X-Linked Lymphoproliferative X Linked Lymphoproliferative Syndrome X-Linked Lymphoproliferative Syndromes Duncan Disease Disease, Duncan Immunodeficiency, X-Linked Progressive Combined Variable Immunodeficiency, X Linked Progressive Combined Variable