Leukemia, Hairy Cell

Hårcellsleukemi

Svensk definition

En tumörsjukdom hos cellerna i det lymfatiska nätverket som anses som en sällsynt typ av kronisk leukemi. Den kännetecknas av en smygande början, förstorad mjälte, anemi, granulocytopeni, trombocytopeni, obetydlig lymfadenopati, och förekomst av "håriga" celler i blod och benmärg.

Engelsk definition

A neoplastic disease of the lymphoreticular cells which is considered to be a rare type of chronic leukemia; it is characterized by an insidious onset, splenomegaly, anemia, granulocytopenia, thrombocytopenia, little or no lymphadenopathy, and the presence of "hairy" or "flagellated" cells in the blood and bone marrow.

Svenska synonymer

Leukemi, hårcell

Engelska synonymer

Leukemic Reticuloendotheliosis Leukemic Reticuloendothelioses Reticuloendothelioses, Leukemic Reticuloendotheliosis, Leukemic Hairy Cell Leukemia Hairy Cell Leukemias Leukemias, Hairy Cell