Granuloma

Granulom

Svensk definition

En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.

Engelsk definition

A relatively small nodular inflammatory lesion containing grouped mononuclear phagocytes, caused by infectious and noninfectious agents.

Svenska synonymer

Svallkött Kornsvulst

Engelska synonymer

Granulomas