Granuloma, Giant Cell

Jättecellsgranulom

Svensk definition

En icke-neoplastisk, inflammatorisk åkomma, vanligtvis i käken eller tandköttet, med stora, flerkärniga celler. Den inkluderar reparativt jättecellsgranulom. Perifert jättecellsgranulom avser tandköttet (jättecellsepulid), centralt avser käken.

Engelsk definition

A non-neoplastic inflammatory lesion, usually of the jaw or gingiva, containing large, multinucleated cells. It includes reparative giant cell granuloma. Peripheral giant cell granuloma refers to the gingiva (giant cell epulis); central refers to the jaw.

Svenska synonymer

Perifiert jättecellsgranulom Jättecellepulis Reparativt jättecellsgranulom

Engelska synonymer

Giant Cell Granuloma Giant Cell Granulomas Granulomas, Giant Cell Granuloma, Giant Cell Reparative Epulis, Giant Cell Giant Cell Epulis Peripheral Giant Cell Granuloma Epulides, Giant Cell Giant Cell Epulides