Hypergammaglobulinemia

Hypergammaglobulinemi

Svensk definition

Överskott av gammaglobuliner i blodet, vilket ofta är fallet vid kroniska infektionssjukdomar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypergammaglobulinemias Hyperimmunoglobulinemia Hyperimmunoglobulinemias