Alveolitis, Extrinsic Allergic

Alveolit, exogen allergisk

Svensk definition

Tillstånd där inhalation av organiskt damm leder till överkänslighetsreaktioner på alveolnivå tillsammans med produktion av precipitiner.

Engelsk definition

A common interstitial lung disease caused by hypersensitivity reactions of PULMONARY ALVEOLI after inhalation of and sensitization to environmental antigens of microbial, animal, or chemical sources. The disease is characterized by lymphocytic alveolitis and granulomatous pneumonitis.

Svenska synonymer

Exogen allergisk alveolit Hypersensitivitetspneumonit

Engelska synonymer

Hypersensitivity Pneumonitis Hypersensitivity Pneumonitides Pneumonitides, Hypersensitivity Pneumonitis, Hypersensitivity Allergic Alveolitis, Extrinsic Allergic Alveolitides, Extrinsic Alveolitides, Extrinsic Allergic Extrinsic Allergic Alveolitides Extrinsic Allergic Alveolitis