Lung Diseases, Interstitial

Lungsjukdomar, interstitiella

Svensk definition

En grupp olika lungsjukdomar som påverkar lungparenkymen. De kännetecknas av initial inflammation i lungblåsorna som sprider sig till interstitium och vidare, vilket leder till diffus lungfibros. Interstitiella lungsjukdomar klassificeras genom sin etiologi (kända eller okända orsaker) och sina patologiska egenskaper och strålningegenskaper.

Engelsk definition

A diverse group of lung diseases that affect the lung parenchyma. They are characterized by an initial inflammation of PULMONARY ALVEOLI that extends to the interstitium and beyond leading to diffuse PULMONARY FIBROSIS. Interstitial lung diseases are classified by their etiology (known or unknown causes), and radiological-pathological features.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diffuse Parenchymal Lung Disease Interstitial Lung Diseases Diffuse Parenchymal Lung Diseases Interstitial Lung Disease Lung Disease, Interstitial Pneumonia, Interstitial Interstitial Pneumonia Interstitial Pneumonias Pneumonias, Interstitial Pneumonitis, Interstitial Interstitial Pneumonitides Interstitial Pneumonitis Pneumonitides, Interstitial