Ciliary Motility Disorders

Defekt cilierörlighet

Svensk definition

Störningar i flimmerhårrörelserna i näsa, bihålor, luftvägar och spermier. Elektronmikroskopundersökning av flimmerhåren visar avsaknad av dyneinutskott. Störningarna manifesterar sig som Kartageners triad (Kartageners syndrom), kronisk luftvägssjukdom, kronisk sinuit och/eller kronisk otit.

Engelsk definition

Conditions caused by abnormal CILIA movement in the body, usually causing KARTAGENER SYNDROME, chronic respiratory disorders, chronic SINUSITIS, and chronic OTITIS. Abnormal ciliary beating is likely due to defects in any of the 200 plus ciliary proteins, such as missing motor enzyme DYNEIN arms.

Svenska synonymer

Primär ciliär dyskinesi Ciliär dyskinesi

Engelska synonymer

Ciliary Motility Disorder Disorder, Ciliary Motility Ciliary Dyskinesia Ciliary Dyskinesias Dyskinesia, Ciliary Ciliary Dyskinesia, Primary Dyskinesia, Primary Ciliary Primary Ciliary Dyskinesia Immotile Cilia Syndrome Immotile Cilia Syndromes