Dyneins

Dynein

Svensk definition

Ett strukturprotein som bildar armarna på mikrotubuli hos cilier och flageller. I närvaro av tvåvärda katjoner katalyserar dynein hydrolys av ATP. Denna hydrolys är av stor funktionell betydelse för flimmerhårens rörlighet.

Engelsk definition

A family of multisubunit cytoskeletal motor proteins that use the energy of ATP hydrolysis, generated by a ring of AAA ATPASES in the dynein heavy chain, to power a variety of cellular functions. Dyneins fall into two major classes based upon structural and functional criteria.

Svenska synonymer

Dynein-ATPas Dynein lätta kedjor Dynein tunga kedjor Dybein mellanliggande kedjor

Engelska synonymer

Adenosine Triphosphatase, Dynein Dynein Adenosine Triphosphatase Dynein ATPase Dynein Adenosinetriphosphatase ATPase, Dynein Dynein Adenosinetriphosphatase, Dynein Dynein Light Intermediate Chains Dynein Light Intermediate Chain Dynein Light Chains Chains, Dynein Light Light Chains, Dynein Dynein Light Chain Chain, Dynein Light Light Chain, Dynein Dynein Heavy Chains Chains, Dynein Heavy Heavy Chains, Dynein Dynein Heavy Chain Chain, Dynein Heavy Heavy Chain, Dynein Dynein Intermediate Chains Chains, Dynein Intermediate Intermediate Chains, Dynein Dynein Intermediate Chain Chain, Dynein Intermediate Intermediate Chain, Dynein