Respiratory System Abnormalities

Missbildningar i andningssystemet

Engelsk definition

Congenital structural abnormalities of the respiratory system.

Svenska synonymer

Missbildningar i respirationsorganen

Engelska synonymer

Abnormalities, Respiratory System Abnormality, Respiratory System Respiratory System Abnormality System Abnormalities, Respiratory System Abnormality, Respiratory