Tuberculosis, Pleural

Lungsäcktuberkulos

Svensk definition

Tuberkulos i den serösa hinnan som bekläder brösthålan och omger lungorna.

Engelsk definition

Tuberculosis of the serous membrane lining the thoracic cavity and surrounding the lungs.

Svenska synonymer

Pleuratuberkulos Tuberkulös pleurit

Engelska synonymer

Pleural Tuberculoses Pleural Tuberculosis Tuberculoses, Pleural Pleurisy, Tuberculous Pleurisies, Tuberculous Tuberculous Pleurisies Tuberculous Pleurisy