Pneumothorax

Luft i lungsäcken

Svensk definition

Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).

Engelsk definition

An accumulation of air or gas in the PLEURAL CAVITY, which may occur spontaneously or as a result of trauma or a pathological process. The gas may also be introduced deliberately during PNEUMOTHORAX, ARTIFICIAL.

Svenska synonymer

Pneumotorax

Engelska synonymer

Spontaneous Pneumothorax Pneumothorax, Spontaneous Tension Pneumothorax Pneumothorax, Tension Pressure Pneumothorax Pneumothorax, Pressure Pneumothorax, Primary Spontaneous Primary Spontaneous Pneumothorax Spontaneous Pneumothorax, Primary