Gastrointestinal Contents

Mag-tarminnehåll

Svensk definition

Resterna av de födoämnen som intagits och befinner sig i mag-tarmkanalen.

Svenska synonymer

Gastrointestinalt innehåll Maginnehåll Tarminnehåll Intestinalt innehåll

Engelska synonymer

Gastrointestinal Content GI Contents GI Content Digestive Tract Contents Digestive Tract Content Stomach Contents Stomach Content Intestinal Contents Intestinal Content