Manure

Gödsel

Svensk definition

Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.

Engelsk definition

Accumulations of solid or liquid animal excreta usually from stables and barnyards with or without litter material. Its chief application is as a fertilizer. (From Webster's 3d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.