Emulsions

Emulsioner

Svensk definition

Kolloider av två oblandbara vätskor, av vilka den ena är fettlösning och den andra vattenlösning. Fett-i-vattenemulsioner är oftast i vätskeform, som t ex mjölk, medan vatten-i-fettemulsioner brukar vara krämiga.

Engelsk definition

Colloids formed by the combination of two immiscible liquids such as oil and water. Lipid-in-water emulsions are usually liquid, like milk or lotion. Water-in-lipid emulsions tend to be creams. The formation of emulsions may be aided by amphiphatic molecules that surround one component of the system to form MICELLES.

Svenska synonymer

Krämberedningar

Engelska synonymer

Emulsion