Myosin Type II

Myosin typ II

Svensk definition

Den underfamilj av myosinproteiner som vanligtvis finns i muskelfibrer. Myosin typ II medverkar också i en rad cellfunktioner, som t ex celldelning, interna transporter i Golgiapparaten och underhåll av mikrovilli-strukturer.

Engelsk definition

The subfamily of myosin proteins that are commonly found in muscle fibers. Myosin II is also involved a diverse array of cellular functions including cell division, transport within the GOLGI APPARATUS, and maintaining MICROVILLI structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myosin II